Παρουσίαση Φράγματος Damte
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων

Στη Λάρισα διεξήχθη το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για τα Μεγάλα Φράγματα, το τριήμερο 13 - 15 Νοεμβρίου 2008, με διοργάνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), ενώ συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής ο πολιτικός μηχανικός κ. Γιάννης Θανόπουλος.

Στόχοι του συνεδρίου ήταν:

- Η ανάδειξη του ρόλου των φραγμάτων στους τομείς εξασφάλισης υδατικών πόρων, υδροηλεκτρικής ενέργειας, διαχείρισης πλημμυρών κ.λπ.

- Η παρουσίαση έργων από τον ελληνικό χώρο και η άντληση εμπειρίας από παραδείγματα επιτυχημένων ή μη έργων.

- Ο προβληματισμός γύρω από τις αδυναμίες του ελληνικού συστήματος σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης φραγμάτων.

- Η συμβολή στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων.

- Η ανάδειξη της σοβαρότητας της περιβαλλοντικής διάστασης και της κοινωνικής συνιστώσας για κάθε έργο.

- Η παρουσίαση της σύγχρονης διεθνούς τεχνογνωσίας που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των φραγμάτων.

- Η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει σε άλλες χώρες και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της ασφάλειας των έργων.

Στο συνέδριο έγινε παρουσίαση από τον κ. Νίκο Μουτάφη του άρθρου με θέμα «Φράγμα Damte Αιθιοπίας - Προβλήματα σχεδιασμού και κατασκευής φράγματος στο εξωτερικό, από ελληνική ΜΚΟ» Ν. Μουτάφης - Ι. Κουγιανός που αναφέρεται στο σχετικό έργο που υλοποίησαν οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα.