Οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα πλήρες μέλος των EWB-International

Μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των προγραμμάτων που εκετελούσαν οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα έως το 2008, υπέβαλαν αίτηση για την ένταξη ως πλήρες μέλος στη Διεθνή Οργάνωση Engineers Without Borders - International (EWB-I) που είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των Εθνικών Οργανώσεων ΜΧΣ.

Η αίτηση έτυχε θετικής αξιολόγησης και οι Έλληνες ΜΧΣ αποτελούν πλέον πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας EWB.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ewb-international.org