Πρόγραμμα Στέγασης και Κατασκευή Δρόμων σε Bahia και Rio Grande do Norte στη Βραζιλία

Housing Project and Construction of Roads in Bahia and Rio Grande do Norte in Brazil

Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποιήθηκε διερευνητική αποστολή μελών των ΜΧΣ στη Bahia και στο Rio Grande do Norte στη βορειοανατολική Βραζιλία που είναι από τις περιοχές της χώρας με τις περισσότερες ανάγκες σε έργα υποδομής. Οι περιοχές χαρακτηρίζονται από μεγάλη οικονομική ανισότητα μεταξύ των κατοίκων, που έχει σαν αποτέλεσμα τη φτώχεια σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, το οποίο αδυνατεί σε ημερήσια βαση να εξασφαλίσει ακόμη και τη στοιχειώδη ελάχιστη τροφή. Συνέπεια σε οικονομικό επίπεδο είναι το μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, ακόμη και σε μικρές ηλικίες και η έξαρση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας.

Κατά την  επίσκεψη των ΜΧΣ στις δύο περιοχές, έγιναν επαφές με τοπικούς Δήμους και συζητήθηκαν οι ανάγκες καθώς και οι δυνατότητες κοινής δράσης στην ανάπτυξη των υποδομών. Προτεραιότητα δίνεται στη κάλυψη, αφενός των αναγκών στέγασης δεδομένου ότι κύρια μορφή οργανωμένης δόμησης είναι η «φαβέλα», δηλαδή η κατασκευή πρόχειρων σπιτιών που συνθέτουν την ονομαζόμενη «τενεκεδούπολη», και αφετέρου των αναγκών οδοποιίας καθότι το σύνολο των δρόμων σε χωριά και κωμοπόλεις είναι χωμάτινα.

Για τη στέγαση βιώσιμη λύση αποτελεί η αντικατάσταση των πρόχειρων καταλυμάτων με προκατασκευασμένα  μικρά σπίτια χαμηλού κόστους, η κατασκευή των οποίων έχει αναπτυχθεί τόσο στη Βραζιλία όσο και στις ΗΠΑ και προορίζονται για μη ανεπτυγμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αμερικής.  


Βασικό δομικό στοιχείο για την οδοποία αποτελεί η επίστρωση των οδών με ελαφρούς κυβόλιθους που συνθέτουν οδόστρωμα λιθόστρωτο, πρακτική που είναι σχετικά φθηνή λύση και επιπλέον απασχολεί και μεγαλύτερο αριθμό εργατών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται συνήθως από την πλήρη ανεργία.


Όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την ομάδα έργου του προγράμματος μπορούν να στείλουν email εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.


Περισσότερες Φωτογραφίες