1. Προμήθεια Νερού σε Δύο Κοινότητες 2. Επιστημονικά Όργανα σε Γυμνάσιο στη Νιγηρία

1. Provision of Water for Two Communities 2. Science Equipment for Secondary School in Nigeria

 

1. Provision of water for 2 communities that lack in Nigeria.

a. One community is located in Akwa Ibom, they get water from a stream which is quite a distance from their homes and the journey to get the water will take you downhill. We either channel the water to them through pipe and a pumping machine or we have to dig a borehole. It would be far better if it is powered by solar energy.
Required:
- Channel of water through pipes.
- Pipes
- Pumping Machine
- Over head tank
- Solar panels.

b. Borehole in Otupka, Benue State & Koton Karfe, Kogi State, powered by solar panel with overhead tank. The state of their water supply is even worst than the first
Required:
- Pipes
- Pumping Machine
- Over head tank
- Solar panels.

 

2. Science Equipment for Secondary School in Ilafin, Kogi State in Nigeria.
Required:
- Microscope
- Test Tubes
- Gauge
- Pipette
- Burette
- Conical Flask
- Beaker
- Weighing balance.

Όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την ομάδα έργου του προγράμματος μπορούν να στείλουν email εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους. 


Φωτογραφίες