Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Μηχανικών Χωρίς Σύνορα στο Τορίνο της Ιταλίας, Μάιος 2009


Οι οργανώσεις Μηχανικών Χωρίς Σύνορα των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης συναντήθηκαν στο Τορίνο της Ιταλίας στις 13-14 Μαίου 2009, με στόχο τη καλύτερη γνωριμία μεταξύ των μελών, τη σύσφιξη των σχέσεων, την ανάπτυξη  πρωτοβουλιών, την δημιουργία προυποθέσεων υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και δράσεων.

Στη Διάσκεψη παρευρέθηκαν μέλη των Μηχανικών Χωρίς Σύνορα, Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αγγλίας, Σουηδίας και Δανίας.

Οι κύριες αποφάσεις της Διάσκεψης είναι:

- H ανάληψη κοινών δράσεων για τη διαχείριση του νερού τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

- H σύνταξη κοινής Δήλωσης για τη Σύνοδο Κορυφής των Πανεπιστημίων της G8.

- Η προώθηση πανευρωπαικής προβολής (καμπάνιας) κοινών προβλημάτων και θεμάτων που θεωρούνται προτεραιότητας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.    

- Η εξέταση ετήσιας Ευρωπαικής Διάσκεψης ΜΧΣ σε διαφορετική χώρα κάθε φορά.
Παρουσιάσεις Μηχανικών Χωρίς Σύνορα
 
  • Αγγλία
  • Γαλλία
  • Δανία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Ιταλία
  • Σουηδία

  •