ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαβούλευσης για τα Έργα Εκτροπής του Αχελώου (Καταληκτική ημερομηνία 30/4/2010)

 

Οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα προσκαλούν σε Διαβούλευση τα μέλη τους, τους φίλους τους, την επιστημονική κοινότητα, τους ενεργούς πολίτες, τις ΜΚΟ, προκειμένου να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πρόταση προς την Ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία σχετικά με τα έργα εκτροπής του Αχελώου, η κατασκευή των οποίων συμπληρώνει σχεδόν 25 χρόνια σε εκκρεμότητα.

Σαν αρχική μη δεσμευτικού χαρακτήρα παράθεση των κυρίων κατευθύνσεων για υλοποίηση, τίθενται οι κάτωθι εναλλακτικές προτάσεις:

1. Τα 2 φράγματα και τα έργα εκτροπής πρέπει να ολοκληρωθούν με τελικό στόχο την εκτροπή του υδατικού δυναμικού του Αχελώου προς τον κάμπο της Θεσσαλίας.

2. Όλα τα έργα (φράγματα και έργα εκτροπής) πρέπει να σταματήσουν, να γίνει καθαίρεση των ήδη εκτελεσθέντων και να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην αρχική του μορφή.

3. Όλα τα έργα (φράγματα και έργα εκτροπής) πρέπει να σταματήσουν και να παραμείνουν ημιτελή χωρίς να γίνει καθαίρεση, ώστε μελλοντικά να επανεξετασθεί ο σχεδιασμός.

4. Τα 2 φράγματα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να σχηματισθούν οι δύο αντίστοιχες τεχνητές λίμνες και να λειτουργήσουν ως υδροηλεκτρικά έργα μόνο, δηλαδή ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Τα έργα εκτροπής να μην ολοκληρωθούν, ώστε να μην γίνει εκτροπή του υδατικού δυναμικού του Αχελώου προς τον κάμπο της Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν συνοπτική αιτιολόγηση της άποψης και πρότασης τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως 30/4/2010. Συζήτηση επί των προτάσεων, στην οποία προσκαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να παρευρεθεί, θα πραγματοποιηθεί:

Α. Ενδιάμεση Διαβούλευση:
Πέμπτη 8 Απριλίου 2010, 7.30 μ.μ., Επτανήσου 48, Κυψέλη.

Β. Τελική Διαβούλευση:
Πέμπτη 6 Μαίου 2010, 7.30 μ.μ., Επτανήσου 48, Κυψέλη.