Μηνιαίες τακτικές συναντήσεις μελών, φίλων και ομάδων εργασίας έτους 2010

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν, τα μέλη, οι φίλοι και οι ομάδες εργασίας συναντούνται τακτικά σε σχεδόν μηνιαία βάση, ώρα 7:30, Επτανήσου 48 Κυψέλη (3ος όροφος). Οι συναντήσεις είναι ανοικτές στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τους Μηχανικούς Χωρίς Σύνορα.
Για το 2010 οι συναντήσεις θα γίνουν:
Ιανουάριος, Πέμπτη 7

Φεβρουάριος, Πέμπτη 4

Μάρτιος, Πέμπτη 4

Απρίλιος, Πέμπτη 8

Μάιος, Πέμπτη 6

Ιούνιος, Πέμπτη 3

Ιούλιος, Πέμπτη 1

Αύγουστος,    -

Σεπτέμβριος, Πέμπτη 9

Οκτώβριος, Πέμπτη 7

Νοέμβριος, -

Δεκέμβριος, Πέμπτη 9