Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στον Οικισμό Bardhoc της Κοινότητας Τerthore στη Βόρεια Αλβανία

Construction of Elementary School and Kindergarten at Bardhoc Village of Terthore Municipality in North Albania


Ο οικισμός Bardhoc της Κοινότητας Τerthore βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας, παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Kukes - Morin. Η Κοινότητα Bardhoc από την πλευρά της Αλβανίας συνορεύει με τη Κοινότητα Morin του Κοσσόβου. Στον οικισμό Bardhoc κατοικούν 106 οικογένειες με 528 κατοίκους. Πρόκειται για πολύ φτωχό και ορεινό μέρος και τα βασικά έσοδα των κατοίκων προέρχονται από την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Στον οικισμό λειτουργεί σήμερα Δημοτικό Σχολείο το οποίο στεγάζεται σε κτίριο ακατάλληλο που δεν πληρεί τις σχετικές προδιαγραφές. Επιπροσθέτως το πρόβλημα στέγασης του Σχολείου γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από το γεγονός ότι το κτίριο έχει πρόβλημα ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να απειλούνται καθημερινά με έξωση και από τον υποτυπώδη αυτό χώρο.

Σε αυτό το φοιτούν περίπου 113 μαθητές οι οποίοι κάνουν μάθημα σε έναν ενιαίο χώρο (όλες οι τάξεις μαζί), καθότι έχουν έλλειψη από διακριτές ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας. Γενικά και ο χώρος διδασκαλίας και ολόκληρο το κτίριο δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Κοινότητας Bardhoc, για συμβολή στη κατασκευή νέου κτιρίου στέγασης του Σχολείου σε ιδιόκτητο χώρο της Κοινότητας, ανέλαβαν την εκπόνηση της μελέτης και την μετέπειτα επίβλεψη που θα ακολουθήσει. Το κόστος κατασκευής με βάση τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται να καλυφθεί από τις ευγενικές χορηγίες Ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αλβανία, αλλά και πιθανώς φορέων και πολιτών τους οποίους θα συγκινήσει η αξιόλογη προσπάθεια. Στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν εμφανίζεται η περιοχή υλοποίησης του Σχολείου και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων.


Bardhoc village of Terthore Municipality lays in the northeast part of Albania, across the National Highway of Kukes - Morin at the Albanian boarders with Kossovo. There are 106 families living in Bardhoc and they form the total population of 528 residents. It is a very poor, mountainous village in which people make their living from agriculture and stockbreeding.

In Bardhoc there is one Elementary School that until today is accommodated in a completely inappropriate building. Furthermore there is an ownership problem with this building making the situation even more difficult, since the students are threatened every day with eviction. So the 113 students of the school have their lessons all together in one big space since there are no teaching classrooms.

Engineers without Boarders responding at the request of Bardhoc to help them with their new school took the initiative to held the study and later on the project management of the new school, which will be built in a new area owned by Badhoc Municipality. The whole cost of the school project will be covered by Businessmen and companies that are acting in Albania. Probably in this praiseworthy cause will also help others organizations and institutions that admire this initiative. The target is for the school to be finished by September 2013.

Following are some photos of the new school area and the layouts of the project.


¶ποψη του χώρου του νέου Σχολείου από την
1η διερευνητική επίσκεψη των ΜΧΣ (Φεβρ. 2012).
Ο οικισμός Bardhoc - Το οικόπεδο ανέγερσης του νέου Σχολείου. Η ομάδα πρωτοβουλίας των ΜΧΣ από τη 1η επίσκεψη επί τόπου (Φεβρ. 2012). Το προς ανέγερση Σχολείο.

Το προς ανέγερση Σχολείο. Το προς ανέγερση Σχολείο.