Μετατροπή Μηχανικών Χωρίς Σύνορα σε Σωματείο. Οκτώβριος - Νοέμβριος 2012

Λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων να ενταχθούν στους Μηχανικούς Χωρίς Σύνορα η οργάνωση προτίθεται να μετατραπεί σε Σωματείο ώστε να είναι άμεση η ένταξη και ουσιαστική η συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Όσοι προτίθενται να συμμετέχουν στη σύνταξη του Αρχικού Καταστατικού μπορούν να αποστείλουν email προκείμενου να προσκληθούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση.


Οκτώβριος 2012