Αναφορά της Eφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ»
στη δράση των Μηχανικών Χωρίς Σύνορα

Με το τίτλο «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα: Παρέχουν τεχνική βοήθεια όπου τους χρειάζονται ...», σε ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» παρουσιάζεται η Οργάνωση και οι δράσεις της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η έκδοση περά από τα προγράμματα στον αναπτυσόμενο κόσμο, στη δραστηριοποίηση της Οργάνωσης εντός της Ελλάδας. Αναλύθηκαν οι γενικές θέσεις των ΜΧΣ για την ανάπτυξη, οι προοπτικές ενίσχυσης των μειονεκτικών και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας όπως είναι η Θράκη και η Ήπειρος, καθώς και το πρόγραμμα προώθησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συγκεκριμένα των υδροηλεκτρικών έργων.

Οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα διαπιστώνουν ότι «η Θράκη είναι η φτωχότερη περιοχή της Ελλάδος με ιδιόρρυθμα προβλήματα, όπως το μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού στη χώρα και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων όπως οι Μουσουλμάνοι, οι Πομάκοι, ή οι Παλιννοστούντες Πόντιοι. Η Οργάνωση προτείνει ως μοναδική ίσως διέξοδο, την οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανόρθωση της περιοχής μέσω της κατάρτισης και ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου, ώστε να βγει η περιοχή από το τέλμα της οικονομικής δυσπραγίας και καχεξίας που την καθιστά ευάλωτη στην αποδυνάμωση της συνεκτικότητας του κοινωνικού της ιστού».

Επίσης αναφέρονται οι απόψεις των ΜΧΣ για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τονίζοντας: «στην επιβίωση της ανθρωπότητας καταλυτική είναι η επίδραση του ενεργειακού προβλήματος και η συντελούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος μέσω της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων από την καύση τους. Οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση της ενέργειας, προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και προβληματισμό σε παγκόσμια κλίμακα. Οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν χρέος να αξιοποιήσουν νέες και περιβαλλοντικά ανώδυνες μορφές ενέργειας». Στην κατεύθυνση αυτή οι ΜΧΣ αναλύουν τις δράσεις τους για τη προώθηση των υδροηλεκτρικών έργων αναφέροντας ότι είναι εφικτή η κατασκευή τουλάχιστον 130 μικρών έργων με παραγωγή ενέργειας 2500 Gwh ετησίως.