Αναφορά της Eφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»
στις θέσεις των Μηχανικών Χωρίς Σύνορα
για τις συνέπειες του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία

Σε αναφορά της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τους Μηχανικούς Χωρίς Σύνορα από τον κ. Ν. Κουφάκο, επισημάνθηκαν οι θέσεις της Οργάνωσης για τις συνέπειες του πολέμου στα Βαλκάνια.

Διατυπώθηκε η ανησυχία των ΜΧΣ για την "επόμενη μέρα" επισημαίνοντας τη σημασία της καταστροφής των τεχνικών υποδομών. Οι ΜΧΣ αναφέρθηκαν στις ανεπανόρθωτες ζημιές σε βιομηχανικές μονάδες, υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, δρόμους, γέφυρες, αεροδρόμια.

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στις περιβαλλοντικές καταστροφές και στις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των χωρών της Βαλκανικής, από τους βομβαρδισμούς πετροχημικών εγκαταστάσεων και χημικών εργοστασίων κυρίως από βλήματα που διασπείρουν ουράνιο.