ΙΝΔΙΑ


Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας
σε αγροτική περιοχή της δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία


Η Δυτική Βεγγάλη βρίσκεται στη ΒΑ Ινδία και έχει πρωτεύουσα τη Καλκούτα. Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι η επαρχία Hoogly σε απόσταση περίπου 120 χλμ. από τη Καλκούτα και πιο συγκεκριμένα η περιοχή των χωριών Gospur και Akhina με πληθυσμό περίπου 7.000 άτομα.

Χαρακτηριστικά της περιοχής είναι αφενός η παντελής έλλειψη υποδομών όπως δρόμοι κέντρα υγείας, σχολεία, δίκτυα πόσιμου νερού και αφετέρου η εξαντλητική καλλιέργεια της αγροτικής γης με πρωτόγονα μέσα.

Για την εξασφάλιση πόσιμου νερού θα εξορυχθούν γεωτρήσεις δεδομένου ότι σήμερα συγκεντρώνουν βρόχινο νερό σε λάκκους, πρακτική που αποτελεί εστία μόλυνσης και πρόκλησης ασθενειών.

Οι ΜΧΣ έχουν δομήσει συνεργασία με την τοπική μη κυβερνητική οργάνωση People's Union for Development and reconstruction (PUDAR) που δραστηριοποιείται στην περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:
- 3 κτίρια πολλαπλών χρήσεων 80 τ.μ. έκαστο σε ισάριθμα χωριά.
- Κατασεκυή 10 γεωτρήσεων για πόσιμο νερό σε επιλεγμένες θέσεις.
- Διάνοιξη αγροτικών οδών συνολικού μήκους 8 χλμ.

Οι ΜΧΣ στα πλαίσια της συνεργασίας παρέχουν την εκπόνηση των μελετών των έργων, την γενική παρακολούθηση, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αν είναι δυνατόν την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα είναι συνεχιζόμενο με ανεξάντλητο το πεδίο κάλυψης των αναγκών και ιδιαίτερη προσπάθεια δίνεται από τους ΜΧΣ για την εξεύρεση των πόρων υλοποίησης.