ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ


Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΕ)


Το Hangzhou Regional Centre for Small Hydro Power (HRC) που εδρεύει στην Κίνα προσκάλεσε τους ΜΧΣ να συμμετάσχουν στην σύνταξη της έκδοσης "The General Technical Standards for World - Ranging SHP Development".

Η οργάνωση αντιμετώπισε θετικά και ενθουσιασμό την πρόταση έχοντας υπόψη ότι:

- Η συνεχής περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση του πλανήτη απαιτεί την άμεση και σε βάθος χρόνου ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων είναι και τα μικρά υδροηλεκτρικά .

- Στις αναπτυσσόμενες και φτωχότερες χώρες το 60% των ενεργειακών πόρων εισάγεται, με αποτέλεσμα να δαπανώνται τεράστια ποσά, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών.

- Περίπου 2 δισ. κάτοικοι επί συνόλου 6 δισ. του πληθυσμού σε ολόκληρη τη γη ζουν ακόμη σε απομονωμένες περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, οι περισσότερες από τις οποίες καταλαμβάνουν ορεινά και λοφώδη εδάφη με αφθονία μικρών υδροηλεκτρικών πόρων.

Επομένως η ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα συμβάλει καθοριστικά:

- Στην προστασία του περιβάλλοντος τόσο στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

- Στην καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων.

- Στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον πληθυσμό τη γης.

Επικεφαλής της συντακτικής ομάδας ήταν οι επιστήμονες του HRC ενώ τα μέλη προέρχονταν από πολλές χώρες και από τις 5 ηπείρους όπως Αίγυπτο, Πακιστάν, Καναδά, Βραζιλία, Γουιάνα, Φιλιππίνες, Φίτζι, Ινδία κλπ.

Στόχος της έκδοσης είναι η παραγωγή ενός ολοκληρωμένου εγχειρίδιου πάνω στην τεχνογνωσία και εμπειρία εγκατάστασης ΜΥΕ που να καλύπτει όλο το φάσμα των εμπλεκομένων γνώσεων, από το αρχικό στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας ως το τελευταίο στάδιο της λειτουργίας και συντήρησης.