Συμμετοχή Μελών των Μηχανικών Χωρίς Σύνορα
σε Σεμινάρια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού

Στα πρώτα βήματα του Ελληνικού Τμήματος των Μηχανικών Χωρίς Σύνορα έγινε από τον Ερυθρό Σταυρό τιμητική πρόταση συνεργασίας για την οργάνωση από κοινού μακροχρόνιων αποστολών ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε διάφορες χώρες της Γής.

Τον Ιούνιο του 1999 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης 20 υποψηφίων μελών των αποστολών από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό στις εγκαταστάσεις του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών στη Βάρη με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων.