Πρόγραμμα Ηλιακής Ενέργειας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Solar Energy Program  in Former Yugoslav Republic of Macedonia

 

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου «Sustainable Engineering in the Eastern Mediterranean» που έλαβε χώρα στη Κύπρο τον Απρίλιο του 2009 με πρωτοβουλία των EWB-International και στο οποίο έλαβαν μέρος οργανώσεις EWB από Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Παλαιστίνη, Ισραήλ και Ιορδανία, ξεκίνησε η ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής ηλιακής ενέργειας σε σχολείο και σε αγροτικό οικισμό στη ΠΓΔΜ.

Το πρόγραμμα θα εκτελεσθεί μέσω της συνεργασίας των Οργανώσεων ΜΧΣ Ελλάδας, ΠΓΔΜ και ενδεχομένως Κοσόβου.

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς τις δύο άλλες Βαλκανικές χώρες στο τομέα της ηλιακής ενέργειας, αλλά και η γενικότερη προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την ομάδα έργου του προγράμματος μπορούν να στείλουν email εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.  

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο