Συνέδριο Οργανώσεων Μηχανικών Χωρίς Σύνορα για τη Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο - Κύπρος, Απρίλιος 2009

 

Η ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν λαμβάνει υπόψη ευαίσθητους περιβαλλοντικούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς, είναι πιθανό να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα που συχνά υπερβαίνουν τα τοπικά εθνικά σύνορα.

Οι οργανώσεις Μηχανικών Χωρίς Σύνορα των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη, Ισραήλ, ΠΓΔΜ, Ιορδανία) σε συνεργασία με την οργάνωση Engineers Without Borders - International (EWB-I), συναντήθηκαν στη Κύπρο 2-4 Απριλίου 2009, προκειμένου να επεξεργασθούν σχέδιο ανάληψης από κοινού πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικότερα οι στόχοι της συνάντησης ήταν:

- O εντοπισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων.
- Η δημιουργία αποτελεσματικού φόρουμ συζήτησης για την αειφόρο ανάπτυξη.
- Η δημιουργία μοχλού ανάπτυξης υφιστάμενων πρωτοβουλιών τοπικών κοινοτήτων.
- Η υιοθέτηση στέρεων εταιρικών σχέσεων.
- Η ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.
- Η εξέταση καινοτόμων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων.
- Η κατάρτιση σχεδίων ειδικά για την υποστήριξη κοινοτήτων προσφύγων.

Τα έργα που προτάθηκαν στη συνάντηση ήταν:

- Κατασκευή κατοικιών χαμηλού κόστους στη Βηθλεέμ και στο Auja Environmental Awareness and Ecotourism Center.
- Αποκατάσταση καταλύματος με χρήση αειφόρου τεχνολογίας.
- Ηλιακή Ενέργεια με συμμετοχή EWB-Ελλάδας, ΠΓΔΜ, Κοσσόβου και Κύπρου.
- Ανάπτυξη μικρών υποδομών κατά μήκος της Πορείας του Αβραάμ σε Ιορδανία, Ισραήλ, Παλαιστίνη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ewb-international.org

Φωτογραφικό Υλικό