1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ 2011
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Συγκρότησης της οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
(Καταληκτική ημερομηνία 30/3/2010)

Οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα αναλαμβάνουν τη διεθνή πρωτοβουλία να διοργανώσουν το 2011στην Ελλάδα το 1ο Διεθνές Συνέδριο Οργανώσεων ΜΧΣ.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

1. Η καλύτερη γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Οργανώσεων ΜΧΣ.

2. Η υλοποίηση κοινών δράσεων από τις Οργανώσεις των ανεπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη χωρών.

3. Η εξέταση της σκοπιμότητας δημιουργίας κοινού συντονιστικού οργάνου προώθησης της διεθνικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στελεχώσουν την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως 30/3/2010 και στη συνέχεια να παρευρεθούν στη τακτική συνάντηση μελών και φίλων την Πέμπτη 8 Απριλίου 2010, 7.30 μ.μ., Επτανήσου 48, Κυψέλη.