Συνάντηση για το Ιδρυτικό Καταστατικό του Σωματείου «Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα – Ελλάς». 2014

Λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων να ενταχθούν στους Μηχανικούς Χωρίς Σύνορα, ιδρύεται Σωματείο ώστε να είναι άμεση η ένταξη και ουσιαστική η συμμετοχή των μελών.

Όσοι προτίθενται να είναι Ιδρυτικά Μέλη μπορούν να προσέλθουν την 1η Δεκεμβρίου 2014 ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία των ΜΧΣ αφού αποστείλουν έγκαιρα email και λάβουν επιβεβαιωτική απάντηση.

Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης θα υπάρξουν και επόμενες συναντήσεις που θα ανακοινωθούν.

Επισυνάπτεται το προσχέδιο Καταστατικού όπως έχει διαμορφωθεί ως σήμερα. (πατήστε εδώ)

Νοέμβριος 2014