ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ


Σεμινάριο για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα


Οι ΜΧΣ με στόχο την προώθηση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΕ) πραγματοποίησαν σεμινάριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κινέζων επιστημόνων που διαθέτουν σημαντική ακαδημαική και κατασκευή εμπειρία στο τομέα αυτό.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η προβολή των ΜΥΕ ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και ως έργα συλλογής και αποθήκευσης νερού για κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.

Εκτιμάται ότι περίπου το 30% του πληθυσμού της γης κατοικεί στον αναπτυσσόμενο κόσμο χωρίς την παροχής ηλεκτρισμού, σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές με άφθονα επιφανειακά νερά. Η απουσία ηλεκτρισμού με τη σειρά της στερεί την δυνατότητα λειτουργίας εξοπλισμένων κέντρων υγείας, κέντρων εκπαίδευσης κλπ. Με τη κατασκευή των ΜΥΕ δύναται να παραχθεί αφενός ηλεκτρική ενέργεια για μικρές οργανωμένες κοινωνίες και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί το νερό για οικιστική ή αγροτική χρήση.

Γενικότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι επιβεβλημένη η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος μέσω και της ανάπτυξης των ΑΠΕ μια από τις οποίες είναι και τα ΜΥΕ.

Οι ΜΧΣ σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο ΜΥΕ στη Κίνα και με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδα πραγματοποίησαν το σεμινάριο τα πρακτικά του οποίου διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.