ΕΛΛΑΔΑ


Αυτοψίες κτιρίων μετά το σεισμό του 1999 στην Αττική


Οι ΜΧΣ ανταποκρινόμενοι σε αίτημα Δήμων του λεκανοπεδίου της Αθήνας μετά το σεισμό του 1999 πραγματοποίησαν περίπου 80 αυτοψίες σε κτίρια που είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές.Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν παραδόθηκαν στους αρμόδιους Δήμους ώστε να αξιολογηθούν και να τύχουν της κατάλληλης αντιμετώπισης από την Πολιτεία.Οι αυτοψίες διενεργήθηκαν από 16 μέλη της οργάνωσης που δούλεψαν σε 8 ομάδες των 2 ατόμων.